แผนที่ With A View

ร้าน With a view ร้านกาแฟเชียงคาน เป็นร้านการแฟเบเกอรี่เล็กๆ ที่แขกที่แวะไปพัก ที่เชียงคานแล้วต้องไป

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้