แผนที่ 20 ชื่อเดิมของจังหวัดในภาคอีสาน

ของมูลจังหวัดเลย เมืองเซไล คือชื่อของจังหวัดเลยมาก่อน และอีก 20 ชื่อเดิมของจังหวัดในภาคอีสาน ประวัติ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คำที่เกี่ยวข้อง
คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้