แผนที่ เชิญร่วมงาน “ตลาดล้านช้างชั่วคราว” สนับสนุนการค้าการขายชายแดน ด่านพรมแดนไทย-ลาว นากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าขายชายแดน ด่านพรมแดน-ไทยลาว บ้านนากระเซ็ง ภายใต้ชื่อ ตลาดล้านช้างชั่วคร

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้