แผนที่ ไปไหม แก่งคุดคู้ เชียงคาน

ไปไหมเที่ยวเชียงคานเดินเล่นชิลๆริมโขง ฟังเสียงน้ำโขงไหลกระทบแก่งคุดคู้ แล้วคุณจะหลงรักจังหวัดเลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้