แผนที่ ใหญ่จริง! ต้นสะพุงที่ จ.เลย 40 คนโอบ อายุ 200 ปี

พบต้นสะพุงเก่าแก่ขนาด 40 คนโอบอายุร่วม 200 ปี ถือว่าใหญ่ที่สุดใน จ.เลย ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์​ ยืนต้นต

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้