แผนที่ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว เพื่อสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกร

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้