แผนที่ โครงการพบกันวันพระและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศิลาอาสน์

โครงการพบกันวันพระ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศิลาอาสน์ ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย โดยมีว่าที่พันตรียุท

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้