แผนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโค

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้