แผนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยออกเยี่ยมผู้พิการยากไร้ ....

เหล่ากาชาดจังหวัดเลยออกเยี่ยมผู้พิการยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเป็นโรคสมองอักเสบ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้