แผนที่ เลยพาเลซ

โรงแรมเลย พาเลซ (Loei Palace Hotel) ตั้งอยู่ 167/4 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้