แผนที่ เปิดใจ หาคำตอบ ภูกระดึง มีอะไร?? ตอนจบ

ภูกระดึงมีอะไร? การเดินทางขึ้นภูกระดึงครั้งแรก เพื่อหาคำตอบก็มาถึงตอนจบแล้ว ได้ครบทุกรสชาติชีวิตจริง

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้