แผนที่ เปิดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา 800 นางรำ สวยงามตระการตา

อลังการงานสร้าง!! ผวจ.เมืองเลยจัดเต็ม เปิดพิธี แห่เทียนเข้าพรรษา 800 นางรำ สวยงามตระการตา

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้