แผนที่ เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม ต้นไม้ของพ่อ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ” โดยคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้