แผนที่ เกษตรที่สูง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย ตั้งอยู่ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้