แผนที่ อำเภอนาด้วงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอ นาด้วงทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น 4 ข้อ คำถามของนายกรัฐมนตรี

อ.นาด้วง แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาว อ.นาด้วงทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น 4 ข้อ คำถาม

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้