แผนที่ สุเนต์ตา

สุเนต์ตา (Suneta) มีจุดเด่น คือ จุดถ่ายภาพหน้าร้าน ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาเป็นต้องแวะ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้