แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย1 จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยภาคอีสาน พัฒนาการเรียนรู้สไตล์เยอรมัน

สพป.เขต1 จ.เลย จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยภาคอีสาน ภายใต้หัวข้อบ้านแห่งอนาคต

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้