แผนที่ สวนหินผางาม

สวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองเลย เป็นเทือกเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และศึกษ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้