แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคเลย

วิทยาลัยเทคนิคเลย มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้