แผนที่ วัดโพนชัย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดโพนชัย ตั้งอยู่บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้