แผนที่ วัดเนรมิตรวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนา พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้