แผนที่ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ วิหารเก่าแก่ คู่เมืองเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2197 มี จิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระเวสสัน

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้