แผนที่ วัดป่าห้วยลาด

วัดป่าห้วยลาด ที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางนาคปรก พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้