แผนที่ วัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม 200 ปี นามว่า วัดท่าคก

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้