แผนที่ รถไฟโบราณปู๊นปู๊น แบบนี้ก็มีที่เชียงคาน

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยว อีกแห่งที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้