แผนที่ มาแล้วข้าวโพดตักหงาย ขายปีละครั้งที่อำเภอด่านซ้าย

ข้าวโพดตักหงาย ขายแค่ปีละครั้ง รายได้เสริมของชาว อ.ด่านซ้าย มีรายได่มากกว่าวันละ 2,000 บาท มีขายเพีย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้