แผนที่ มรล.จัดอบรมแกนนำนศ.เกี่ยวกับแอลกอฮอล์-บุหรี่

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมแกนนำนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ - บุหรี่ ประจำปี 2560

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้