แผนที่ ภูพุทโธ ดินแดนแห่งรอยพระพุทธบาท

ประวัติความเป็นมาในการ สร้างพระพุทโธ พระเจดีย์พระพทุธสติ ณ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้