แผนที่ พานเด็กป1 มีความน่ารักสูง ไหว้ครูเสร็จก็เป่าเค้กวันเกิดต่อได้เลย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลเลย นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้