แผนที่ พระรัตนมหามิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ พระใหญ่หลักเมืองท่าลี่

หากเดินทางเข้าสู่เขต อำเภอท่าลี่ แห่งนี้แล้ว ไม่มีทางเลยที่จะมองไม่เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางเปิดโลก

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้