แผนที่ พระธาตุสัจจะ

พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้