แผนที่ ฝูงลิงใจกล้าทำพระเดือดร้อน

ความแห้งแล้งของฤดูร้อนทำให้ลิงวอกวัดถ้ำผาหมากฮ่อ ซึ่งถือเป็นลิงวอกฝูงสุดท้ายของประเทศไทย ได้พากันลงจ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้