แผนที่ ผู้พิชิตภูผาแง่ม เอเวอร์เรสแห่งท่าลี่

เราคือ ผู้พิชิต ภูผาแง่ม การเดินทางสู่จุดหมาย เพื่อชื่นชมทะเลหมอกความสวยงามของธรรมชาติ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้