แผนที่ บุญข้าวสาก ประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูเพียงปีละครั้ง

บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ ประเพณีสำคัญของคนอีสานความเชื่อที่สืบทอดและส่งต่อถึงบุญ และความกตัญญู

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้