แผนที่ นายอำเภอนาด้วง เปิดโครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ

นายอำเภอนาด้วง เปิดโครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ หอประชุม อบต.ท่าสวรรค์ โดย กกต.จังหวัดเล

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้