แผนที่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้