แผนที่ นายกเทศมนตรีเมืองเลย และคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คำที่เกี่ยวข้อง
คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้