แผนที่ ท่าอากาศยานเลย ร่วมทำโรงทานและอนุโมทนาบุญกับความสำเร็จของพระ สามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค

ท่าอากาศยานเลย ร่วมทำโรงทานและอนุโมทนาบุญกับความสำเร็จของพระ สามเณรที่สอบผ่านเปรียญะรรมประโยค 1,2,3

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้