แผนที่ ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย เปิดการอบรมโครงการรถจักรยานยนต์ปลอดภัยร่วมใจ

ตำรวจจราจร สภ.ภูเรือ ร่วมกับ สนง.ขนส่ง จ.เลย ได้จัดโครงการอบรมรถจักรยานยนต์ปลอดภัยร่วมใจ ณ หอประชุมโ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้