แผนที่ ตามรอยธรรมหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย

วัดป่าสัมมานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกมน จังหวัดเลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้