แผนที่ ตัวไกล ใจเดียวกัน FC_รักเลย ปันน้ำใจให้น้อง ปี 2

กิจกรรมเพื่อสังคม กับคนหัวใจดวงเดียวกัน "FC_รักเลย ปันน้ำใจให้น้อง ปี2" โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้