แผนที่ ชาวเชียงคานจัดเวทีชุมชนเชียงคาน ระดมความคิดเห็นเตรียมรื้อฟื้น ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง

ชาวเชียงคานเตรียมฟื้นประเพณี สืบชะตาแแม่น้ำโขง

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้