แผนที่ ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าอาหารลิง วัดถ้ำผาหมากฮ่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าอาหารลิง วัดถ้ำผาหมากฮ่อ อ.วังสะพุง จ.เลย ป้องกันปัญหาลิงออกไปหากินพืชไร่ชาวบ้า

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้