แผนที่ ชาพะยอม ถนนคนเดินเชียงคาน

ชาพะยอม ถนนคนเดินเชียงคาน มีพื้นที่เพียงพอสำหรับให้บริการในการนั่งดื่มชา มีโต๊ะเก้าอี้ ในการรองรับนักท่องเที่ยวพอในการบริการ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้