แผนที่ งามเลย เพลงประจำจังหวัดเลย ปี 2560

เพลงที่ใช้บรรยาย บอกเล่าความงดงามของธรรมชาติในแต่ละอำเภอ และน้ำใจของคนจังหวัดเลย เป็นเพลงประจำจังหวั

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้