แผนที่ งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

สัมผัสแรงศรัทธาที่หล่อหลอมความสามัคคีของชุมชน งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้