แผนที่ คึกคักตั้งแต่วันโฮม งานประเพณีบุญหลวง เล่นผีตาโขน หน้ากากนานาชาติ ปี 2560 (ภาพชุดใหญ่)

ประเพณีผีตาโขน 2560 คึกคักตั้งแต่วันแรก ขบวนแห่ผีตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่ และหน้ากากผีนานาชาติ 7 ประเทศ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้