แผนที่ คิดถึง ณ เชียงคาน (ยองเส้นยายคำก้อย)

คิดถึง ณ เชียงคาน (ยองเส้นยายคำก้อย) นวดตัวแบบวิถีชุมชนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการนวดแบบใช้เท้าลงเส้นแบบบำบัดอาการเจ็บ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้