แผนที่ ขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

มทบ.28 ร่วมกับอำเภอภูกระดึง ขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้