แผนที่ กาแฟนัว

ที่ดื่มเมืองเลย : กาแฟนัว เป็นร้านสไตล์ลอฟท์แบบ home cafe ตั้งบนพื้นที่ติดริมน้ำฝายชลประทานจังหวัดเล

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้